Moet je leren omgaan met beperkingen bij burn-out?
BURNOUT te slim af08 april 202400:27:5325.52 MB

Moet je leren omgaan met beperkingen bij burn-out?

Moet je leren omgaan met beperkingen?

Alle uitdagingen, problemen en onvolkomenheden lijken op te lossen met de juiste mindset. Althans volgens de high-performance coaching industrie. Je bent zwak en een slappeling als je toegeeft aan beperkingen. 

Voor sommigen is deze overtuiging heel versterkend. Voor anderen juist aanleiding tot depressie, eenzaamheid en burn-out. Voor hen is het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij slopend en teleurstellend.

Mijn vraag is dan meteen: Wat is eigenlijk een beperking?

Een definitie die mij wel aanspreekt is dat je een beperking ervaart als je niet ‘normaal’ kunt functioneren. Het gaat er om dat je niet op gelijke voet met anderen aan de maatschappij kunt deelnemen. 

Dan komt uiteraard meteen de vraag op: Welke norm hanteer je dan?

Als je jouw normen, waarden en overtuigingen laat bepalen door de verkeerde mensen, dan heb je dus een flink probleem; Enerzijds omdat je er niet aan kunt voldoen, anderzijds omdat je er niet bijhoort. Daar sta je dan!

Uiteraard heb je veel normen, waarden en overtuigingen in je opvoeding meegekregen. Veel daarvan zijn nuttig en versterkend voor jou. Anderen leiden tot uitputting, bewijsdrang, uitstelgedrag, depressie, stress en burn-out.

Ze zeggen dat je iemand kunt herkennen aan de vijf mensen die het dichtst bij je staan. Het is dus essentieel dat je die vijf mensen heel bewust en zorgvuldig uitzoekt. Maar welke criteria hanteer je dan?

Mijn idee is om vooral bij jezelf te rade te gaan. Vraag jezelf af wat jij nodig hebt en wat jóu versterkt. Mijn moeder zei vroeger al: op ieder potje past een dekseltje. Dat betekent in dit geval dat de mensen die het best bij jou passen, al in jouw omgeving rondlopen. Zoek ze op!

In de laatste aflevering in mijn podcast ‘Burnout te slim af’ leg ik het verschil en de samenhang uit tussen beperkingen en resultaten. 

Een burn-out is bijvoorbeeld het resultaat van het verkeerd omgaan met je beperkingen. Tegelijkertijd ervaren veel mensen een burn-out vooral als een beperking. Je kunt immers niet meer mee met de maatschappij (wat dat ook mag zijn).

Die zienswijze belemmert je echter om je échte beperkingen aan te pakken. Dus uiteindelijk gaat het toch over mindset! Maar dan op een meer positieve en energie-gevende manier, die recht doet aan wie jij wérkelijk bent. 

Kijk ook op mijn website: https://verheijdenconsutl.nl